Wrzesińska Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w roku 1958. W roku tym uformowała się 20-osobowa grupa założycielska, w skład której weszli przedstawiciele trzech zakładów: Tonsilu, Stokbetu i Spółdzielni Mleczarskiej. Dnia 29 września tego samego roku dokonano wpisu do rejestru sądowego. Jej Prezesem został jeden z pomysłodawców i współzałożycieli ś.p. Pan Józef Wiącek. Wówczas Spółdzielnia swoją siedzibę miała w podziemiach Ratusza.

Pierwszy budynek zakupiono przy ul. Konopnickiej 10-12 od rady narodowej. Był to blok w surowym stanie, po dokończeniu robót oddano go do użytku w marcu 1959 r. Wtedy też ruszyła budowa osiedla przy tej ulicy, w tempie 50 mieszkań rocznie.

W 1962 r. Spółdzielnia przejęła dwie zabytkowe kamienice przy ul. Kościuszki 8 i 9/10 od Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Po osiedlu Konopnickiej zaczęło wyrastać osiedle przy ul. Wojska Polskiego, potem ul. Batorego i Dąbrowskiego, następnie osiedle Tysiąclecia, w dalszej kolejności zespół bloków przy ul. Ogrodowej, ul. Fromborskiej, osiedle Kościuszki i ostatnie – przy ul. Mjr. St. Culica i ul. 17. Dywizji Piechoty.

Spółdzielnia budowała nie tylko bloki mieszkalne, ale również całe zaplecze socjalne danego osiedla: szkoły, przedszkola, sklepy, place zabaw, domy kultury, kotłownie. Zaczęło się od budowy sklepów na parterach budynku przy ul. Konopnickiej.

W 1973 r. wybudowano pawilon Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kilińskiego, gdzie miejsce znalazły zakłady usługowe, sklepy, apteka, biblioteka publiczna, biura Spółdzielni oraz świetlica osiedlowa kulturalno-oświatowa, która skupiała życie kulturalne mieszkańców. Młodzież zdobywała tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski w kategorii modeli latających. Były koła zainteresowań, m.in. sekcja szachowa, filatelistyczna, czy Praktyczna Pani. W Spółdzielni zawiązało się towarzystwo im. Marii Konopnickiej, które przyczyniło się do budowy pomnika pisarki w parku im. Dzieci Wrzesińskich. Wybudowano również zaplecze konserwacyjne przy ul. Batorego.

W 1978 r. powstał przy ul. Piastów 5/6 pierwszy w kraju Dom Seniora. Znajdowały się w nim: gabinet lekarski i rehabilitacji, jadłodajnia, później restauracja oraz 143 mieszkania. Aby ubiegać się o lokal w Domu Seniora, dana osoba musiała mieć grupę inwalidzką lub osiągnąć wiek emerytalny. Obecnie budynek przy ul. Piastów 5/6, zwany dawniej Domem Seniora pełni funkcję zwykłego budynku mieszkalnego.

W 1978 r. wybudowano nową kotłownię (dziś PEC). W 1979 r. przy ul. Chrobrego powstał Super Sam, w 1981 r. przedszkole przy ul. Słowackiego. W 1983 r. przy ul. Batorego powstało zaplecze Zakładu Remontowo-Budowlanego WSM, który zatrudniał ponad 200 osób. W latach 1983-1985 powstały tzw. blaszaki. Spółdzielnia w 1986 r. oddała do użytku Szkołę Podstawową nr 5 z halą sportową. Zakład Remontowo-Budowlany zdołał wybudować jeszcze budynek PKO BP przy ul. Szkolnej.

W 1974 r. Spółdzielnia otrzymała odznakę za zasługi dla województwa poznańskiego. W latach 1975, 1977 i 1978 WSM wygrywała konkursy na najlepszą Spółdzielnię w kraju a w roku 1978 na własność otrzymała sztandar przechodni. W 1980 roku Spółdzielnie wyróżniono Złotą Honorową Odznaką Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.

Przez ten cały okres swojego istnienia Spółdzielnią kierowały trzy osoby. Ś.p. Józef Wiącek był Prezesem w latach 1958-1991. Kolejnym w latach 1991-2011 był Ryszard Klepacki. Obecnie funkcję Prezesa pełni Pani Urszula Nadolna.

Na początku lat dziewięćdziesiątych mieszkańcy zaczęli indywidualnie montować w swoich mieszkaniach wodomierze. W 1997 zamontowano podzielniki ciepła na grzejnikach i po raz pierwszy dokonano indywidualnych rozliczeń centralnego ogrzewania. W celu usprawnienia dokonywanych corocznie odczytów z podzielników zużycia centralnego ogrzewania w roku 2006 zamontowano elektroniczne podzielniki odczytywane drogą radiową. Taką samą zasadę zastosowano w stosunku do wodomierzy i w roku 2009 rozpoczęto wymianę na wodomierze z odczytem radiowym, która już się zakończyła.

Do roku 2009 ocieplono w budynkach ściany szczytowe, stropodachy oraz wymieniono okna we wszystkich mieszkaniach.

Na dzień dzisiejszy Spółdzielnia nie buduje nowych mieszkań, lecz skupiła się na zarządzeniu istniejącymi zasobami. WSM położyła nacisk na remonty. W 2010 roku Spółdzielnia na wnioski mieszkańców przystąpiła do prac termomodernizacyjnych na budynkach. Powyższe działania przynoszą znaczne oszczędności na cieple. Mają też wpływ na estetykę i wizerunek infrastruktury poszczególnych osiedli, która się również wzbogaca o nowe parkingi, chodniki i place zabaw dla dzieci.